Active Rehab

_DSC0617

Active Rehab, är en fysioterapimottagning med inriktning på aktiv rehabilitering
såväl individuellt som i grupp. Förutsättningen för att lyckas med en sådan bred
verksamhet är ändamålsenliga utrymmen och en yrkeskunnig personal.

I Active Rehabs utrymmen finns en, ca 100 kvm stor kombinerad konditionssal/
gymnastiksal med träningsredskap och utrustning för såväl individuell träning som
gruppträning.

I nedre våningen finns en bastuavdelning med rymliga dusch- och omklädningsutrymmen.