Kontakt

Active Rehab fysioterapi

Carina Nyholm

Pellervogatan 12
65300 Vasa
Tel. 06 315 9030

Öppet: Må-fre
Tidsbeställning Må-fre 8-16.00

bobäck