Fysioterapi

– Fysioterapeutisk undersökning

– Fysioterapibehandlingar

– Neurologisk fysioterapi

– Idrottsfysioterapi

– Fysioterapi med inriktning på
problemområden i kotpelaren

– Mobilisering av neuralvävnad

– Konditions- och muskeltester